بازی اندروید کارتون زیبای وان پیس با ویژگی های جالب و سرگرم کننده. کاراکترهای خود را به موقع و درست حرکت دهید تا ضربات قدرتمندی وارد نموده و آسیب جدی ایجاد کند.

هر کاراکتر قابلیت های خود را دارد که باعث جذابیت هرچه بیشتر بازی می گردد. داستان بازی نیز در نوع خود جالب و سرگرم کننده است.